จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

บทที่ 12 การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

บทที่ 12 การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น  โดยอยู่บนพื้นฐานของการประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัล ซึ่งมีหลักอยู่ 2 ประการคือ
1.    รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีการทำธุรกรรมร่วมกัน
2.       รูปแบบการใช้บริการตู้จ่ายเงินสดอัตโนมัติ โดยเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินนั้นๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                การใช้อินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการเดินทาง  จองที่พัก  จองตั๋วโดยสารต่างๆ นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวนถึง 64 ล้านคนใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในปี ค.ศ.2002 เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อตรวจดูข้อมูลและกำหนดการสำหรับการเดินทางของตน
ประโยชน์ของอินเตอร์เนตสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.             ประโยชน์ทางด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับอุตสากรรมการท่องเที่ยว  ปัจจุบันสถานประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้จัดทำระบบที่เหมาะสมกับตนเพื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
2.             ประโยชน์ทางด้านการขายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม เริ่มใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนไปยังลูกค้าโดยตรง ซึ่งข้อได้เปรียบในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อเป็นช่องทางในการขาย คือ ลูกค้าสามารถดำเนินขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้เอง เช่น ระบบจองตั๋วเครื่องบิน  เป็นต้น
ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ตที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                การเข้ามาของระบบอินเตอร์เน็ตนั้นมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากมายโดยครอบคลุมทั้งธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลต่างๆ การตลาด ผลิตภัณฑ์  และการบริการเนื่องจากจำวนผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและการบริการทางด้านการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
วิธีการระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้ประโยชน์สูงสุด
1.       การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นขั้นง่ายที่สุดโดยเปรียบเสมือนป้ายโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวปไซด์ที่มีการออกแบบให้มีระบบการจัดการที่ดีและรูปแบบสวยงามนั้นจะได้รับความนิยมจากผู้เยี่ยมชม
2.       การกระจายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลและเนื่องจากการบริการและผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลาย  และมีการแข่งขันทางการโฆษณาเป็นอย่างมาก  ทำให้ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อที่จะนำมาใช้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ดังนั้นองค์การต่างๆ ควรจะนำเสนอข้อมูลที่มีการจัดทำอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
3.       การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเวปไซด์ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีเครื่องนับจำนวนของผู้ที่มาเยี่ยมชมเวปไซด์  นอกจากนี้ยังมีการให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
4.      การจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถรองรับระบบการจองและชำระเงินผ่านทางเวปไซด์ได้โดยตรง  โดยรูปแบบและวิธีการชำระเงินนั้นจะต้องมีความแน่นอนและชัดเจน  เพื่อลูกค้าจะได้ทำธุรกรรมได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดและสะดวกสบาย  นอกจากนี้ยังควรมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการชำระเงิน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น